Säkra vägar året om
DTI Compakt Schakt har etablerat sig väl i Norrtälje sedan de startade för tretton år sedan. Företaget får så många uppdrag att de börjat fungera som en central med sju samarbetspartners. Största kunderna är PEAB och Holmen Paper åt vilka de sköter snöröjning och vägunderhåll året om.
Dick Ivonen har lång erfarenhet av att arbeta med vägar och markarbeten. Hans företag DTI Compakt Schakt i Hallstavik i Norrtälje startade han upp 1997 och idag har han så mycket att göra att han förutom två egna timanställda, samarbetar med sju andra småföretagare och ger dem många jobb. Största verksamheten är vägunderhåll, på sommarhalvåret är det klippning av gräs längs vägar och dikesrenar och även en del andra ytor.
- På vintern är det snöröjning och det är mycket att göra nästan jämnt, berättar Dick.

DTI Compakt Schakt utför också många andra uppdrag åt både privatpersoner och företag som isoleringar av husgrunder och tomtplaneringar, de anlägger avlopp, trekammarbrunnar och vägar.
- Jag brukar säga att vi gör allt från husgrunder till badstränder, säger Dick.
Företaget är alltid tillgängligt och på vintern har de dygnet-runt-jour. Service är viktigt tycker Dick, det ger nöjda kunder.
- Jag är mån om att ha en bra kontakt med mina kunder och jag håller alltid vad jag lovat, säger Dick.

Dick gick processteknisk utbildning på gymnasiet och arbetade sedan flera år åt pappersbruket innan han bestämde sig för att starta eget. Han har alltid varit intresserad av jord och mark och när han var liten fick han hjälpa sin pappa på ett bruk.
- Jag var nog bara sex år, när jag fick börja köra traktor, jag nådde inte ens ner till pedalerna utan fick stå och köra, berättar Dick.
Med sitt egna företag får Dick fortsätta göra det han tycker om. Han har skapat sig ett så stort och bra kontaktnät.
- Jag har blivit något av en central som förmedlar uppdrag åt flera andra småföretagare i branschen här i Norrtälje, säger Dick.


DTI Compakt Schakt

Bransch:
Markarbete

Telefon: 070-585 69 49
Fax: 0175-232 23

Adress:
DTI Compakt Schakt
Sund 52
76391 Hallstavik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN